6944772853
ΕΠΑΘΛΟ ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

1.ΔΙΑΔΡΟΜΙΟ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Αναλυτικά το πρόγραμμα : 
Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής: Τρίτη 26/3/2019
Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής: Παρασκευή 5/4/2019 
Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων: Τρίτη 9/4/2019
Διανομή εντύπων και αριθμών συμμετοχής: Σάββατο 13/4/2019 16:00-18:30 & Κυριακή 14/4/2019 8:15 -9:30 Διαδρόμιο Κουταλά ( Σπαθοβούνι). 
Διοικητικός έλεγχος & αρχικός Τεχνικός Έλεγχος: Σάββατο13/4/2019 16:30-18:30 & Κυριακή 14/4/2019 7:45 -9:30, Διαδρόμιο Κουταλά (Σπαθοβούνι)
Αναγνωρίσεις: Σάββατο13/4/2019 17:30-19:00 & Κυριακή 14/4/2019 9:15 -9:45
1η Συνεδρίαση Αγωνοδικών: Κυριακή 14/4/2019 9:45, Διαδρόμιο Κουταλά
Δημοσίευση πίνακα πληρωμάτων δεκτών να εκκινήσουν: Κυριακή 14/4/2019, 10:15 . 
Ενημέρωση αγωνιζομένων: Κυριακή 14/4/2019, 10:30
Εκκίνηση αγώνα: Κυριακή 14/4/2019, 10:45
Τελικός Τεχνικός Έλεγχος: Κυριακή 14/4/2019, 15:45
Ανακοίνωση προσωρινής τελικής κατάταξης: Κυριακή 14/4/2019, 16:15
Απονομή Επάθλων: Κυριακή 14/4/2019, 16:45

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στην γραμματεία του αγώνα, που θα λειτουργεί από την Τρίτη 26/3/2019 κάθε μέρα 19:00-21:00 εκτός ΣΚ στο γραφείο της Α.Λ.Μ.Α.4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Ασκληπιού 13 Ναύπλιο, τηλ. 6934087029, email: xripen@yahoo.gr ) και από το Σάββατο 13/4/2019, από τις 16:00 ως τη λήξη του αγώνα, στο Διαδρόμιο Κουταλά.

Χάρτης Διαδρομής

Συμπληρωματικός Κανονισμός

Scroll Up