Παράταση των δηλωσεων συμμετοχής

Μετά από αίτημα της οργανωτικής επιτροπής που έγινε δεκτό από την ΟΜΑΕ-ΕΠΑ, οι δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 5 Ιουνίου.