27410 72998
ΕΠΑΘΛΟ ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 2017

Aποτελέσματα

Aποτελέσματα 4ο TRC  ( Γρύλλος 27/8/2017)

Αποτελέσματα 

Aποτελέσματα 3ο TRC  ( Καρυές 2/7/2017)

Γενική Κατάταξη 

Κατάταξη ανά Κλάσεις 

Aποτελέσματα 2ο TRC  ( Γρύλλος 21/5/2017)

Αποτελέσματα 

Aποτελέσματα 1ο TRC & DGC ( Διαδρόμιο 9/4/2017)

 1ο Σκέλος 

2ο Σκέλος 

3ο Σκέλος

4 Σκέλος

Αποτελέσματα

Oριστικά Αποτελέσματα Τimed Rally Challenge

Γενική Κατάταξη 

Κατάταξη ανά κλάσεις 

Oριστικά Αποτελέσματα Dirt Games Challenge

Kατάταξη ανά Κλάσεις

Τα αποτελέσματα είναι από την 

Scroll Up