6944772853
ΕΠΑΘΛΟ ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Aποτελέσματα 2017

Αποτελέσματα 6ο Τimed Rally Challenge (Διαδρόμιο  29/10/2017)

Α΄ Σκέλος 

Β΄ Σκέλος

Γενική Κατάταξη 

Κατάταξη ανά κλάσεις 

 

Αποτελέσματα 5ο Τimed Rally Challenge (Καρυές 24/9/2017)

Γενική Κατάταξη 

Κατάταξη ανά κλάσεις 

Oριστικά Αποτελέσματα 2ο Dirt Games Challenge (Καρυές 24/9/2017)

Kατάταξη ανά Κλάσεις

Aποτελέσματα 4ο TRC  ( Γρύλλος 27/8/2017)

Αποτελέσματα 

Aποτελέσματα 3ο TRC  ( Καρυές 2/7/2017)

Γενική Κατάταξη 

Κατάταξη ανά Κλάσεις 

Aποτελέσματα 2ο TRC  ( Γρύλλος 21/5/2017)

Αποτελέσματα 

Aποτελέσματα 1ο TRC & DGC ( Διαδρόμιο 9/4/2017)

 1ο Σκέλος 

2ο Σκέλος 

3ο Σκέλος

4 Σκέλος

Αποτελέσματα

Oριστικά Αποτελέσματα Τimed Rally Challenge

Γενική Κατάταξη 

Κατάταξη ανά κλάσεις 

Oριστικά Αποτελέσματα Dirt Games Challenge

Kατάταξη ανά Κλάσεις

Τα αποτελέσματα είναι από την 

Scroll Up